Akka Ridcenter

Ridskola Ridläger Hästskötarutbildning Galoppträning B&B

   Jun 05

Hästskötarutbildning

lena-logga-hemsida

 

 

 

 

 

Sedan 23 år tillbaka anordnar vi Hästskötarutbildning på Akka Ridcenter. Utbildningen är förlagd till Lindbo gård, utanför Skurup och är fördelad på 38 veckor.
Akka Ridcenter rekommenderas som praktikvärd.
Hästskötarkursen skall ge kunskap om hästar och deras behov, skötsel och vård samt ge praktiska färdigheter. Kursen ger även grundläggande kunskaper i ridning och körning av skolade hästar och innehåller daglig ridning för instruktör. Möjlighet till extra ridning finns.

Kursen vänder sig även till elever med fysiska eller psykiska funktionshinder.

Akka Ridcenter är beläget i böljande skånskt landskap på Lindbo gård, ca 4 km söder om Skurup och ca 4 mil sydost om Malmö. Vi har ridhus och dressyrpaddock med internationella mått; 20 * 60m samt utebana; 30 * 65m och en horsewalker för 6 hästar. Vår personal är välutbildad och godkänd av Svenska Ridsportförbundet. Vi har välutbildade hästar och ponnyer av god kvalitet. Vi har också arabiska och engelska fullblod i galoppträning samt uppfödning i liten skala. Sammanlagt finns här ca 25 hästar. Anläggningen är enligt Svenska Ridsportförbundets rekommendationer rökfri.
Kurstid
Hästskötarkurserna 38 veckor. Undervisningen sker heltid vardagar. Ett fåtal schemalagda helger förekommer. Intagning sker kontinuerligt.
Personal
Lena Natt och Dag, kursansvarig, ridskolechef, Strömsholmsutbildad diplomerad ridinstruktör, diplomerad hästskötare, stildomare, auktoriserad C-tränare i dressyr och hoppning samt amatörtränare i galopp.
Marcus Bergman, hovslagare.
Peter Lundberg, instruktör i tömkörning och körning.
Vi följer Skolverkets utbildningsplan. Vi har inga kärnämnen. Utbildningen betalas av din hemmakommun eller ditt lokala Komvux.
Kurskostnad
Kostnaden 2016 uppgår till 62 000 kr för 38 veckors kurs. Utbildningen är momsfri.

För eleven
Utbildningen är CSN berättigad. Boende finns på anläggningen och kostar ca 3 000kr / månad inklusive lunch, måndag till fredag. Cafeteria med komplett kök finns. Enkelrum eller flerbäddsrum finns samt gemensamt allrum med TV, DVD, Internet mm.

Hästskötarexamen
Målet med att gå Hästskötarutbildningen är att du avlägger yrkesprov och blir Diplomerad Hästskötare, enligt Svenska Ridsportförbundets kriterier. Alla moment som ingår i Svenska Ridsportförbundets Hästskötarexamen behandlas i kursen.
En Diplomerad Hästskötare ska kunna se till hästens välbefinnande, både praktiskt och teoretiskt. Det innebär att du ska kunna motionera en professionell ryttares tävlingshästar, både på ryggen och från marken. Du ska kunna se om hästen mår bra och veta vad och hur du ska göra med eventuella skador. Svenska Ridsportförbundets examination tar en hel dag och kostnaden för den står eleven själv för. 
Efter examen har du möjlighet att arbeta som Diplomerad Hästskötare. Svenska hästskötare är populära i Sverige såväl som utomlands.
Hästskötare Inriktning Ridning – NBDJU 1000

På Naturbruksprogrammets Häst gör alla elever praktik i skolans stall.
Naturbruksprogrammet har fyra inriktningar.
Inriktningen djur ska ge kunskaper om djur, djurs beteende och behov samt samspelet mellan djur och människa. I inriktningen ska eleverna, utifrån ett vetenskapligt synsätt, lära sig att arbeta yrkesmässigt med djur och att sköta djuranläggningar. Inriktningen betonar sambandet mellan tekniska, biologiska och ekonomiska kunskaper för en god djurhållning. Inriktningen kan till exempel leda till arbete som hästskötare, arbete som djurskötare inom lantbruk eller arbete som djurvårdare.

Djur

Djurens Biologi – BIGDJE0 100
Djuren i Naturbruket – DJUDJR0 100
Djurhållning – DJUDJH0 100
Klicka här för länk till Skolverket och deras nedladdningsbara detaljerade kursplaner
Hästkunskap
Hästen har i dag ett stort värde för många människor och används i många olika sammanhang, till exempel inom hästsport, fritidsverksamhet och rehabilitering samt som arbetshäst inom natur- och landskapsvård. Ämnet hästkunskap behandlar skötsel av hästar, utrustning och tillhörande anläggningar. Det behandlar också hästars foderbehov, hästars miljö och hälsa samt avel. Dessutom behandlas etiska ställningstaganden och lagar och andra bestämmelser som reglerar hästhållning.

Hästkunskap
Hästkunskap 1 – HÄTHÄS01 100
Hästkunskap 2 – HÄTHÄS02 100
Hästkunskap 3 – HÄTHÄS03 100

Klicka här för länk till Skolverket och deras nedladdningsbara detaljerade kursplaner.

Ridning och Körning

Ämnet rid- och körkunskap behandlar träning i att rida och köra olika typer av hästar i olika åldrar och utbildningsstadier. I arbetet som hästskötare ingår att motionera och träna hästar och därför behandlar ämnet den träning som behövs för att kunna rida eller köra hästar i samband med hästskötsel. Ämnet behandlar också hästars reaktion och beteende vid ridning och körning samt kommunikation med hästar.
• Förmåga att rida hästar i olika sitsar, i balans och i ändamålsenlig form.
• Förmåga att köra hästar under kontroll och i ett bestämt tempo.
• Förmåga att sköta och vårda utrustning.
• Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
• Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.
Ridning 1 – RIDRID01 100
Ridning 2 – RIDRID02 100
Ridning och Körning – RIDRID0 200
Klicka här för länk till Skolverket och deras nedladdningsbara detaljerade kursplaner
OBS!!! Trav 1 och 2 ingår EJ i kursplanen.
Praktik
Efter genomgången godkänd kurs kan praktik erhållas. Skolan kan hjälpa till med praktikplatser på anläggningar med olika sorters inriktning som t.ex. djursjukhus, ridhästar eller i travstall.

Ansökningsblanketten till Hästskötarkursen skriver du ut direkt från vår hemsida. Fyll i den, bifoga betyg och ett personligt brev som beskriver dina tidigare erfarenheter av hästar och lämna in till ditt Komvux.

Vi har kontinuerligt intag, vilket betyder att du kan påbörja utbildningen så fort du fått kursen beviljad.

Din hemkommuns vuxenutbildning; Komvux godkänner och vidarebefordrar den till:
Akka Ridcenter, Lindbo gård, 274 93 Skurup.

 

Ansökningsblanketten: Hästskötarutbildning pdf

Välkommen med din ansökan!
Akka Ridcenter
Lindbo gård, 274 93 Skurup

Mobil: 0708 – 1458 00
Mailadress; info@akkaridcenter.se