Akka Ridcenter

Ridskola Ridläger Hästskötarutbildning Galoppträning B&B

   Jun 05

Ansökan Hästskötarkurs

lena-logga-hemsida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansökningsblankett till Akka Ridcenters 38 veckors Hästskötarutbildning -
1000 gymnasiepoäng
 
Namn:____________________________________  Personnr_____________-________
                                                                  Adress:________________________________Postnummer:_______________    
                                                                                                                                                         Postadress:___________________
                                                                                                                                                         Telefon:__________________       Mobilnummer_____________________________
                                                                                                                                                                                                                       Tidigare skolutbildning:_________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                    Ange anledningen till att Du söker utbildningen:___________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                                                                                                                              Ort/Datum:_________________/_____  20___           Underskrift:___________________

#############################################################################

Kursavgiften kommer att betalas av:

                     Namn:________________________________________________________________________

                                                                                                                                 Adress:________________________________

                                                                                                                                                               Postnummer:________________ 

                                                                                                                      Postadress:_____________________________

                                                                                                                                       Ort/Datum____________________/___20___

                                                                                                                                                                                                            Ansökan är bindande

                                                                                                 Underskrift:____________________________________

                                                                                                     Namnförtydligande:_______________________________